Comert online – obligatii in sfera TVA

Continua dezvoltare a tehnologie a dus la aparitia de noi oportunitati de afaceri. Dintre cele care s-au bucurat de o dezvoltare rapida sunt cele din domeniul comertului online. Comertul online a permis firmelor sa isi dezvolte afacerea pe intregul teritoriu al tarii si chiar sa depaseasca teritoriul national. Vanzarea de bunuri in alte state creeaza in domeniul fiscalitatii situatii noi pentru firme. Astfel, in cazul TVA-ului, vanzarile de bunuri catre persoane neimpozabile (persoanele fizice) din alte state, asa numitele vanzari la distanta, sunt taxate de catre statul in care se afla cumparatorul. Totusi exista unele categorii limitate de buri care fac exceptie. Exceptia se mai aplica si in cazul in care vanzatorul are un volum anual al vanzarilor sub un anumit plafon specificat, in situatia in care vanzatorul nu a optat pentru taxarea in statul membru de destinatie in care care ajung bunurile inca de la inceput. Legislatia din Romania prevede ca plafonul pentru vanzari la distanta este de 118.000 RON (25.000 EUR).

In situatia in care vanzatorul aticipeaza depasirea pragului de 118.000 RON ca volum al vanzarilor la distanta, acesta este obligat prin lege sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, in mod direct.

Primul pas in demararea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA presupune depunerea formularului 015. Formularul trebuie sa fie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana juridica solicitanta este deja inregistrata in scopuri de TVA intr-un alt stat si alte documente (comenzi, contracte comerciale, plan de afaceri, rapoarte de vanzari in Romaniacare etc.) ce justifica ca acesta urmeaza sa desfasoare o activitate pentru care este necesara inregistrarea in scopuri de TVA.

Dupa inregistrare, din perspectiva TVA, vanzatorul va avea urmatoarele obligatii:

Documentele necesare pot fi depuse direct la autoritati printr-un reprezentat imputernicit sau pot fi trimise si prin posta. Persoana juridica trebuie sa aiba in vedere ca toate documentele scrise intr-o limba straina trebuiesc prezentate si in limba romana, traduse de un traducator autorizat.

Intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari.

Intocmirea si depunerea declaratiilor de TVA. Scadenta depunerii declaratiilor si a platii TVA este data de 25 a lunii urmatoare celei de raportare. Declaratiile fiscale           se depun online, fiind necesara emiterea unei imputerniciri pentru o persoana care detine un certificat de semnatura digitala.

Declaratiile de TVA sunt urmatoarele :

a. Decontul de TVA (D300);

b. Declaratia privind tranzactiile intracomunitare (D390)

c. Declaratia privind tranzactiile pe teritoriul romaniei (D394).

Declaratia 394 contine suma totala a vanzarilor catre fiecare comparator identificat prin Codul Numeric Personal sau, daca acesta nu este disponibil, prin adresa de domiciliu completa.  Datorita complexitatii informatiilor prezentante in Declaratia 394 se recomanda configurarea platformei de vanzari astfel incat sa permita colectarea tuturor informatiilor necesare dar si exportul datelor in formate editabile prin care sa se usureze procesarea datelor prin instrumente de gestiune automata a datelor.

  1. Plata TVA pana la data de 25 a lunii urmatoare celei de raportare
  2. Emiterea facturilor conform reglementarilor locale. Baza de impozitare si TVA trebuie prezentate si in LEI. Facturile pot fi intocmite intr-o limba straina, urmand a fi traduse doar la solicitarea expresa a organului fiscal.